අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -16 කොටස

හදවත පවා නොසන්සුන් වෙද්දී මොහොතක් හෝ පමා නොවීම නොකල යුතුයැයි සිතූ ආර් පරිස්සමින් ගහට ගොඩ විය. ඉතින් දැන් පෙරට තිවු

වැඩිපුර කියවන්න

එකම ලේ

“චූටි දූ. මෙන්න ෆනාන් දූවයි හසීනා දුවයි ඇවිත්.” අම්මා එහෙම කියද්දි මට දැනුනෙ ලොකූ සතුටක්. “මෙහාටම එන්න කියන්න අම්මා.” මම

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – දෙක

” ට්‍රිං ට්‍රිං ට්‍රිං ට්‍රිං “ මොකාද යකෝ උදේ පාන්දර කුකුළා කරේ තියන් කෝල් ගන්න එකා. යකෝ නිදාගන්න දිපන්කෝ. නින්ද

වැඩිපුර කියවන්න