දිනපොත

රුහුණු කුමාරි දුම්රියේ හඩ සවනට වත්ම මම සිටියේ බයිසිකලයද ඔසවාගෙන කඩුල්ල පනිමින් ය.. ” පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න සුදු අයියේ, දළදා

වැඩිපුර කියවන්න

අපේ ලෝකේට පුතු ආවා

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න