සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට හයවන කොටස

 නංගි….. ” හ්ම්ම්ම්ම්ම්. ” නිම් මගේ ඇස්වලට එබිලා බලන් ඉන්නවා. ” මං ඔයාට ආදරේ කරනවා මැණික. ආදරෙයි අහස තරම්. නිම්ගේ

වැඩිපුර කියවන්න

මනුස්සකම

“මචන් අරෝශ් උබ බල්ලෙක් හෙවුවා නේද??” සාලිය ඒක අහපුගමන් මම ලිය ලිය හිටිය ප්‍රොග්‍රැම් එක නවත්තලා සාලිය දිහා බැලුවා. ඇත්තටම

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -01

වැසිබර කාළගුණයෙන් පීඩාවට පත් මා තව තවත් ගුලි ගැසී දෑස් පියාගත්තේ හිසේ බර ගතියත් මුලු ඇගම ගිනියම් වී තිබූ නිසා

වැඩිපුර කියවන්න