වසන්තයේ දවසක…

ඉබාගාතෙ යන මගේ හිත මං එකම එක තැනක නතර කරගත්තෙමි.දවසින් දවස ඉදිරියට නෙරා එන කුස මතින් මා දෑත තබාගෙන ජනෙල්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑඑක් වන කොටස

” මං යද්දි නිම් කාමරේට වෙලා හොදටම අඩනවා. ජනෙල් කණුවකුත් බදාගෙන. ” නංගි…. මේ අහන්නකෝ… අයියට තරහා ගියේ ඔයා කියපු

වැඩිපුර කියවන්න

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස…. හැට නවවෙනි කොටස

නොඉඳුල් හදවතේ ප්‍රථම හාදු වැස්ස….💞 ************ “මාධවී ඔයා…..” උපුල් ගල් පුටුවෙන් නැගිට්ටේ කලබලයෙනි…මාධවී කලබලයෙන් ජීවන්ති හා උපුල් දෙසට අවේ ය…

වැඩිපුර කියවන්න