හීනයක් සේ ලගට ඇවිදින් -23 කොටස

උදේ මට ඇහැරෙනකොට අයියා මාව තුරුල් කරගෙන හොදටම නිදි මං එයාට ඇහැරෙන්නේ නැතිව ඇදෙන් නැගිටින්න හදනකොට අයියා තවත් තදින් මාව

වැඩිපුර කියවන්න

නුවර අහස යට – 06

සඳුනි ගත්ත කෝල් එක මම ආන්සර් කළා.මට ඇහුනේ සඳුනි අඩන සද්දේ. “මොකද සඳු අඩන්නේ? මොකක්ද උනේ?” මට මොකදෝ වාවගන්න බැරි

වැඩිපුර කියවන්න