ජිවිතේ අතරමග දවසක් -12

විවාහ වීමට අවශ්‍ය වූවත් මා සිත දෙපැත්තට වැනුනි. බදිනවද ? නැද්ද ? දැන් ආපස්සට හැරෙන්න කල් මදිය. ඒත් බලමු ;

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑදෙවන කොටස

” අපේ ජීවිත කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට ගියා…. නිම්ට දැන් බබා ලැබෙන්න ඔන්න මෙන්න…. චතූ ගොඩක් හොදට නිම්ව බලාගත්තා. දෝණි හැමවෙලේම

වැඩිපුර කියවන්න

දෙව්ලිය කදුලක් සලා… -02 කොටස

යසිරුට හිතාගන්නවත් කාලයක් ඉතුරු නොකර මන් තරප්පුව බැහැගෙන පහලට ආවේ මගේ ඇදුමත් අතින් හද හද.. රාත්‍රිය නිසා හොටෙල් එක නිහඩයි.කිසි

වැඩිපුර කියවන්න