ජිවිතේ අතරමග දවසක් -14

” මම ගොඩක් තනි වෙච්ච මිනිහෙක්, මං පොඩි කාලේ ඉදන්ම අම්මා හිටියෙ රට. ආච්චි තමයි මාව හදාගෙන තියෙන්නෙ. ලොකු අම්මා

වැඩිපුර කියවන්න

නුබ

නුඹ කෙනෙක් ජීවිතේ හිමිවීම අරන් එද්දී තව කෙනෙක් ජීවිතේ අහිමි වීම අරන් එනවා…අහිමි වීමත් එක්ක ජීවිතේ ගොඩ නගද්දී දැනෙන සතුටට

වැඩිපුර කියවන්න