දෙව්ලිය කදුලක් සලා… -06 කොටස

මන් දොර අරිනකොට දොර ගාවම හිටගෙන හිටියේ මැදි වයසේ කාන්තාවකුයි,අවුරුදු විස්සක විතර ගෑනු ළමයෙකුයි.ඒ අය මාව දැකපු ගමන් පුදුමෙන් වගේ

වැඩිපුර කියවන්න

පහන්දි…. හත්වන කොටස

සදකිරණින් බෝමළුව පුරා එළියවි තිබුනි. පහන්දිගේ නෙත නතර වුයේ බෝසමිදු ලගය ..ඔහු වැලි මළුවෙි එකත්පසව හිදගත්තාය..ඇයගේ සිතටත් සිතා ගන්නට නොහැඅකි

වැඩිපුර කියවන්න