දෙව්ලිය කදුලක් සලා… -08 කොටස

මන් අඩ අඩා කියද්දිම අම්මා කාමරයට ආවා.අම්මාගේ මූනේ නම් යසිරු ගැන දුකක් නෑ වගේ ඒත් මේ මගේ ආදරේනේ මට මොනතරම්

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – පහ

“ආ මේක කන්න, මතක් කරලා බේත් ටික බිලා ගාන්න. කකුල තෙමන්න නම් හොද නැති වෙයි.පරිස්සමින් හොදේ. “ මට පෙරේරා &

වැඩිපුර කියවන්න