හීනයක් සේ ලගට ඇවිදින් -26 කොටස

මගේ ඔලුව කැරකෙන්න ඇවිත් වමනේ යන්න වගේ ඔක්කාරෙට එනකොට මං බඩ අල්ලගෙන ගහක් ගාවට දුවගෙන ආවා. අයියෝ මොන කරුම ලෙඩද

වැඩිපුර කියවන්න