තීර් – 16. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### තීර්ගේ කා එක කන්ටේනර් රථයක නොගැටී බේරුනේ අනූනමයෙනි… තීර් කා එක වෙන අතකට

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ හත්වෙනි කොටස

කතාවෙන් කතාව අපි සීයා තාත්තලාගේ මිදුලට එද්දි, අපේ ගෙදර අයගේ කාර් එක මිදුලේ නවත්තලා තිබුනා. නිම් මගේ අත අතෑරලා එතනම

වැඩිපුර කියවන්න