සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ අටවෙනි කොටස

ඒත් එදා ඒ මගේ නංගිගේ මූණේ හිනාව දකින අන්තිම මොහොත කියලා දන්නවා නම් මං කීයටවත් ඒ ගමන යන්නෑ. මලගෙදර ගිහින්

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 3 කොටස

මට එන්න කිව්වෙ කියලා ශුවර්ද නංගි, ඔව් අනේ ඔයානෙ ඉතිං 13F එකේ සේපාලි අක්කා ඔයාට තමයි එන්න කිව්වෙ මං යනෝ

වැඩිපුර කියවන්න