සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 9 කොටස

සෙනසුරාදා කියන්නෙ මගෙ චූටි මල්ලියට නම් රජ මඟුල් වගේ දවල් වෙනකම්ම ඇහැරගන්නවා නම් බොරු.. හැමදාම පුරුද්දට වගේ ඉස්කෝලෙ නොයන දවසට

වැඩිපුර කියවන්න