ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 02 කොටස

  “ප්‍රේමය හැදින්නෙමී”– 02 කොටස “කනිශ්‍යා හැමදාම උදේම ක්ලාස් එකට එනවනේද?” හිනාවීගෙන මගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඇහුවෙ අමාලි මිස්.මගේ විද්‍යාව

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය) 11 කොටස

ඉරිදා දවස්වල ගම්පහ යනවා කියන්නේ ඉතිං ආයෙ කියලා වැඩක් නෑ..ඒ තරමට ටියුෂන් ක්ලාස් ළමයි..බස් එකේ ගොඩාක් ඉන්නේ දන්න කියන ලමයි

වැඩිපුර කියවන්න