සුපිපි හසරැල් -සිව්වන කොටස

සතිෂ්…. චූටී හෙට ගෙනියන්න ඕනි දේවල් රෙඩි කරගන්න දරුවෝ… උදේට කෑ ගහන්න තියාගන්න එපා…. ” අම්මා පහළ තට්ටුවේ ඉදන් බෙරිහන්

වැඩිපුර කියවන්න