මගේම විතරයි

  පුංචි බේබි.. යමු..” අපේ වලව්වේ සිරිපාල මාමා මගේ ඉස්සරහට ආවේ එහෙම කියාගෙන හිනාවෙවී… අවුරුදු දහයකට පස්සේ මං ආයෙත් මගේ

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -14 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 14 කොටස “හෙලෝ මට නිරංග සර්ට කතාකරන්න පුලුවන්ද?” “ඔව් කියන්න කවුද මේ කතාකරන්නෙ ?” “සර් මං කනිශ්‍යා,

වැඩිපුර කියවන්න