අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – සත්වෙනි දිග හැරුම

ටිකදවසකට පස්සේ.. අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා – 7 කොටස (6කොටසටhttps://www.facebook.com/photo.phpfbid=10216053616121508&set=a.10215870136734638&type=3 ) මෙන්න ආරියරත්න…. කාලා බලන්න… කාලා බලලා අඩුපාඩුවක් එහෙම තියනවානම් කියන්නකො..

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -17 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 17 කොටස එක්සෑම් එක හිතුව තරම්ම අමාරු වුනේ නෑ.එක්සෑම් ඉවරවෙලා මාත් එක්ක ගාලු එන්න ශෙහාන්ට පුලුවන් කමක්

වැඩිපුර කියවන්න