සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට.. – 8 කොටස

සුදු ඇඳුමෙන් පෙම් කෙරුවට 8 වෙනි කොටස “හරි හරි ඉතින් අපි ඌට ගස්සන්නෙ නෑ පෙන්නනවකො ෆොටෝ එකක්..” කෙකර ගගා ඉඳල

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 23 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-23 කොටස දවසින් දවස අපි කතාකලා.ඕනෙවටත් වඩා කතාකලා.යාලුවෝ කියල අපේ හිත් රවට්ටගෙන අපි කතාකලා.අපේ හිත්වල තිබුනෙ වෙනම අදහසක් .ඒත්

වැඩිපුර කියවන්න