අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – පස්වෙනි දිග හැරුම

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා

පෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා5 කොටසපෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593හෙලෝ. .. මම ඇවිත්…

Posted by Devaka S P Kumara on Saturday, June 23, 2018


bukiya.lk එකට එන්න අලුත් යාළුවො එක්ක චැට් කරන්න වගේම තවත් කතා කියවන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *