හිතට තනිකම දැනෙන මොහොතක

හිතට තනිකම දැනෙන මොහොතක
ලගින් හිටියේ උබම පමනයි
නෙතට කදුලක් උනන දවසක
සතුට මැවුවේ උබම විතරයි

පිපෙන අරලිය මලක් දුටුවෙමි
එමල හරියට නුබම වාගෙයි
හවසවෙනකොට පරවෙලා
වෙන්ව ගිය උබේ දෑස වාගෙයි

පෙම්වතුන් පෙම්කමින් ලන්වි
ඉන්න හැටි මගෙ මතක පාරයි
මලක් නොව මල් පොකුරු අරගෙන
සොහොන් කොතකට තුරුලු වෙන්න්ම්

මතකයක් හිත පාරවනකොට
තවම මගෙ ඇස් තෙමෙනවානම්
කදුල උබ නැවතිලා හිටපන්
පිරිමි නෙත්‍ යුග උබට තහනම්..

#අරෝෂ්

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *