මට ආදරෙයි ද ගෙම්බෝ..

සදෙව්… මට උබත් එක්ක බේරගන්න ලොකු දෙයක් තියනවා… එහෙම කියාගෙන කැන්ටින් එකේ මම ඉදගෙන හිටපු බංකුව උඩ වාඩි උනේ මගේ

වැඩිපුර කියවන්න

සත්තමයි නුබ මගේ – විසි එක්වෙනි දිග හැරුම

පුතා……. අන්න තාත්තා කතා කරනවා…. ඇයි තාත්තා…. වාඩි වෙනවකො… මෙතනින්…. කෝ අක්කාටත් එන්න කියන්න.. අක්කා මෙන්න තාත්තා ඔයාටත් කතා කරනවා…

වැඩිපුර කියවන්න

අපේ ලෝකේට පුතු ආවා

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න

ඇය මට රැජිනකි..

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න