වැරදුනා තමයි… එත්……….

මචන්…. පට්ට කැල්ලක් බැහැලා තියනවා.. මේ ක්ලාස් එකට  අලුතෙන් මම හිතන්නේ……. තාම උබේ රේඩාර් එකට අහු උනේ නැද්ද? මගේ වයර්

වැඩිපුර කියවන්න

අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – හයවෙනි දිග හැරුම

එහෙම කරලා අපි කොහොමද ජිවත් වෙන්නේ අරවින්ද … ජිවත් වෙන්න නේද? ජිවත් වෙන්න විදිහක් කියන්නම් මම සේපාලි…. මේ මනුස්සයාව අදුනනවද

වැඩිපුර කියවන්න

අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – පස්වෙනි දිග හැරුම

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා පෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593 අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා5 කොටසපෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593හෙලෝ. .. මම ඇවිත්… Posted by Devaka S

වැඩිපුර කියවන්න

නොවැටී දිරි ලැබ

වරුණි…. මොකද ළමයෝ වෙලා තියෙන්නේ.. මම කිවා නේද මට කතා කරන්න එපා කියලා… මට තමුන් එක්ක සම්බන්දයක් තියාගන්න ඕනා කමක්

වැඩිපුර කියවන්න