මිතුදම් හොදයි අහිමි වෙනවට වඩා – විසි හතර වෙනි කොටස

” අක්කේ හදිසියේ ??” ” නෑ නංගි හදිසියක් නෙවෙයි..මං මේ පොඩි පනිවිඩයක් කියන්න ගත්තේ.. දෝනිව නෑදෑ ගෙදරක නවත්තන්නත් ඔයාලගේ කැමැත්තක්

වැඩිපුර කියවන්න

මිතුදම් හොදයි අහිමි වෙනවට වඩා – විසි තුන් වෙනි කොටස

දෝනි යමු එහෙනම්..ඔන්න ඩොක්ටර් ඔයාව ගෙදර එක්කන් යන්න කිව්වා..” එහෙම කියාගෙනම අන්කල් ඇතුලට ආවා.. ඇත්තමද තාත්ති අනේ යමු එහෙනම් ඉක්මනින්..

වැඩිපුර කියවන්න

මිතුදම් හොදයි අහිමි වෙනවට වඩා – විසි දෙවෙනිකොටස

ගෙදර ගියා උනත් මට හැමවෙලේම මතක් උනේ සනූව..නෑදෑ ගෙදරක නැවැත්තුවා උනත් ඒ අය අහන දේවල් වලට උනත් උත්තර දෙන්න එපැයි

වැඩිපුර කියවන්න

මිතුදම් හොදයි අහිමි වෙනවට වඩා – විසි එක්වෙනි කොටස

 “අන්කල් මේ වෙලාවෙ අපි සනූගෙ හිතේ විශ්වාසයක් ඇති කරන්න ඕනි නේද එයාට අපි ඉන්නවා කියලා..” බලන් ඉදලා බැරිම තැන තමා

වැඩිපුර කියවන්න

මිතුදම් හොදයි අහිමි වෙනවට වඩා – විසි වෙනි කොටස

” මිස්ට ඉශාන් මීට් වෙන්න..” “කවුරු කියලද කියන්න ඕනි සර්” “නිම්සර ඇවිත් කියන්න..ඉශාන් දන්නවා” “සර් මේ කොනේම තියන කැබින් එකට

වැඩිපුර කියවන්න