පහන්දි…. දොලොස් වෙනි කොටස

පහන්ට ඇහැරෙන විට පහ පසුවි තිබුනි..කම්මැලිකමින්ම ඇස් පොඩිකරමින් ඇදේ ඒ මෙි අත පෙරලෙමින් උන්නේය. ‘‘ මදිද දැන් ලැය කීයක් නිදිද..

වැඩිපුර කියවන්න

පහන්දි…. එකලොස්වෙනි කොටස

ඇයට නින්ද ගියාද, කල්පනා සයුරක කිමිදුනේද යන්න ඇය දෑස් හැර මොහොතක් සිතන්නට විය..ඉස්සරම ඉස්සර දවස්වල අනුරාධපුරට යන්න ඇයගේ සිතේ තිබුණු

වැඩිපුර කියවන්න

පහන්දි…. දසවන කොටස

බස්රථය සෙමෙන් සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන්නට විය..පහන් උන්නේ පහන්දි අසලමය..බස්රථයඉදිරියට ඇදෙන විට සුලං රැලි ඇයගේ කෙස් කළඹ අකිකරු කරන්නට විය..ඒ කෙස්

වැඩිපුර කියවන්න

පහන්දි…. නවවන කොටස

පහන්දි පාසල ඇරි කෙලින්ම දිව ගියේ බස් නැවතුමටය .ඇය පෙර කවරදාකවත් නැති නොඉවසිලි ගතියෙන් පෙලුනි.. ” ඒ..ඒ කොහෙද බං ගාල

වැඩිපුර කියවන්න

පහන්දි…. හත්වන කොටස

සදකිරණින් බෝමළුව පුරා එළියවි තිබුනි. පහන්දිගේ නෙත නතර වුයේ බෝසමිදු ලගය ..ඔහු වැලි මළුවෙි එකත්පසව හිදගත්තාය..ඇයගේ සිතටත් සිතා ගන්නට නොහැඅකි

වැඩිපුර කියවන්න