ලාරා – දහය

❤ ලාරා ❤ දහය නොදන්න නම්බර් එකකින් ආපු කෝල් එක දිහාවත් මං නොබලා සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා දැම්මා. වැස්ස

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – නමය

❤ ලාරා ❤ නමය මගේ දෙතොල එයාගේ දෙතොලින් මුදවගන්න ගමන් ලාරා මගේ දිහා බැලුවා. මගේ මූණට අළුතින් ලේ ගලලා මාව

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – අට

❤ ලාරා ❤ අට ” මට බඩගිනි බබා “ පුංචි එකෙක් අම්මාට කියනවා වගේ මගේ කනට කොඳුරලා කියද්දි මොකක්දෝ හැඟීමකින්

වැඩිපුර කියවන්න

රූ සිතුවම් – එකොළහ

රෑ සිතුවම් ❤ එකොළහ සුලෝචනා කල්පනා කරද්දි සිතුවම් රූමන්දනාට කන්න පාන් ලෑස්ති කරා. කිරි එකත් නිමලා ඔක්කොම ට්‍රේ එකක තියාගෙන

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – හත

නොදන්න නම්බර් එකකින් එන කෝල් එක ෆෝන් එක රිං යන වාරයක් ගානේ අලිපත සයිස් එකෙන් ඒ නම්බ එක ෆොන් එකේ

වැඩිපුර කියවන්න