සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තැ නවවෙනි කොටස

අවුරුදු දෙකකට පසු……. ” අප්පත්ති …… ” ම්ම්ම්ම්ම්ම්….. ” අපි නංගිටයි , මල්ලිටයි හොලෙන් ආත්ක්‍රීම් කන්න යමුලුද…. ” අනේ …

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ අටවෙනි කොටස

ඒත් එදා ඒ මගේ නංගිගේ මූණේ හිනාව දකින අන්තිම මොහොත කියලා දන්නවා නම් මං කීයටවත් ඒ ගමන යන්නෑ. මලගෙදර ගිහින්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ හත්වෙනි කොටස

කතාවෙන් කතාව අපි සීයා තාත්තලාගේ මිදුලට එද්දි, අපේ ගෙදර අයගේ කාර් එක මිදුලේ නවත්තලා තිබුනා. නිම් මගේ අත අතෑරලා එතනම

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ හයවෙනි

මං වීල් එකත් අරන් ආවේ මුහුද පේන තැනකට…. කවුරුත්ම නැති තැනකට. මං වීල් එකෙන් බැහැලා විනාඩි දහයක් විතර හිටියා… ඊටපස්සේ

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ පස්වෙනි කොටස

අපි දෙන්නටම හිනා….. ස්කූල් වෑන් එක හෝන් කරද්දි දෝණියි , මායි ඉස්සරහට ගියා…. මං බෑග් එක අරන්, වෑන් එක ගාවට

වැඩිපුර කියවන්න