තේරුනේ පමා වෙලා

පොඩි දු….
ඔය ඇති නේද නිදා ගෙන හිටියා…

වෙලාව බලන්නකෝ දුවේ දැන් 9 ත් පහුවෙලා…

අනේ අම්මා යන්නකෝ වද නොදී…
මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දීලා….
මහේ ජිවිතේ සතුට නැති කරන්නේ නැතිව…

මොනවද පොඩි දු කියවන්නේ ඔය..
ඔයා ජිවිත කාලෙම සතුටින් ඉන්න ඕනා නිසානේ
අපි හැමදේම කරන්නේ..

මම සතුටින් ඉන්න ඕනා නිසා…
අනේ අම්මේ මගෙන් මුකුත් අහගන්න එපා..
මම සතුටින් ඉන්න ඕනා නිසා නම්..
එහෙමනම්….. එහෙමනම් ඉතින්
සාරංග එක්ක තියන සම්බන්දෙට කැමැත්ත දෙන්න ඔනානෙ..

මොනවද අම්මා නංගි කියන්නේ…
තාම නැගිටිලාත් නෑ…

උබ යමන් ලොකු..
කෙල්ල ඇහැරිලා ඒවි දැන්..

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *