ඉගෙන පාඩම්

වත්සලා…. 
මොකක්ද ඔයාගේ තීරණේ… 

අනේ මම දන්නේ නෑ රිද්ම..
ගෙදරින් නම් මේකට කැමති වෙන්නෙම නෑ
අනික ගෙදරින් කියන්නේ තාම 18 උනා විතරයි කියලා..
දැන්ම මගුල් විසේ ඔලුවට ගහලා කියලා බනිනවා ඉවරයක් නෑ
ඒ ලෙවල් වත් හරියට කරගන්න කියලා බනිනවා අයියේ..

ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මාත් එක්ක එන්නේ නැද්ද වත්සලා.
ඔයාට මාව ඕනේ නැද්ද කියලා.. කියන්නකෝ එතකොට.

මට ඔයාව ඕනේ නැතිව නෙමේ අයියා. එත් මම එනවා නම් එන්න වෙන්නේ
ගෙදර අයට හොරෙන්

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *