විශ්වාසය

නෙහාරා…. උබ මටත් එක්ක හෙට කෑම අරන් වරෙන්කො..

අද අම්මා ගෙදර නෑ

මට උදේ නැගිටලා උයන්නත් බැහැනේ.

දන්නවනේ ඉතින් මම උයන්න ගියොත්

මට හෙට ක්ලාස් එන්න වෙන්නෙත් නෑ

කඩ කෑම මට සෙට් වෙන්නෙත් නැහැනේ.

 අපෝ ඔය තරම් බටර් වත් කියවන්නවත් ඕනා නෑ.

මම අරගෙන එන්නම්..

හැබැයි සුලෝ… රජ කෑම නම් නෑ

මම කන හැටියකට තමා. 

අනේ නෙහාරා උබ මගෙන් අහගන්න එපා මුකුත්

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *