නුඹ මගේ… වර්ථමානයයි

නිෂු…. බබා…
මොකද කරන්නේ…
කාලා එහෙමද ඉන්නේ…

තාම කෑවේ නෑ රංග අයියා..
ඇගට ටිකක් හරි මදි වගේ…..

ඒ මොකද රත්තරන් ඒ….
උන ගන්නද ?

අනේ මන්දා මහත්තයෝ…
කන්න තරම් පිරියකුත් නෑ

එහෙම කියලා හරි යන්නේ නැහැනේ ළමයෝ…
කෝ කියන දේ අහලා දැන් නැගිටින්න…
අම්මා ඉන්නවා නේද ගෙදර..
තාත්තා නම් ජොබ් එකට ගිහින් ඇතිනේ.
හොද ළමයා වගේ නැගිටලා කාලා….
ගිහින් එනවද බේත් ගන්න..

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *