නොවැටී දිරි ලැබ

වරුණි…. මොකද ළමයෝ වෙලා තියෙන්නේ..
මම කිවා නේද මට කතා කරන්න එපා කියලා…
මට තමුන් එක්ක සම්බන්දයක් තියාගන්න ඕනා කමක් නෑ..
මොකක්ද පැතුම් ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ..
අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ …. අපි ආදරේ කලේ මේ කතාව අහන්නද?
පරණ දේවල් වැඩක් නෑ… වරුණි… මට තමුන්ගෙන් ඇති වැඩක් නෑ.. තමුසේ වගේ දුප්පත් කෙල්ලක් එක්ක මට ජිවිතේ හැමදාම ඉන්න ගියොත් වෙන්නේ මම හොයන හැම සතේම වියදම් කර කර ඉන්න…
ඇයි පැතුම් ඔහොම කියන්නේ.. මම මොනවද ඔයාට වියදම් කරන්න කියලා තියෙන්නේ මම වෙනුවෙන්..
මම පුළුවන් තරම් ඔයාට උදව් කළා මිසක්..
ඒවා වැඩක් නෑ වරුණි… ඔයාට වඩා මට කොහොමත් සවනි මැච් වෙනවා. සල්ලි වලින් අඩුවකුත් නෑ..
ඒ නිසා ආයේ ආයේ කරදර කරලා වදයක් වෙන්න එපා..
——————————————————–
දුව මොකද දැන් අර ළමයා කියන්නේ..

 

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *