එක වරක් නුඹට මා එපා නම්….

සජිනි….. අනේ හා කියන්නකෝ….
මොනවද සජිනි…. මම හොද නැද්ද?

අනේ කසුන්… තේරුම් ගන්නකො..
තාම ඉතින් අපි ඉගන ගන්න වයසෙනේ..
දැන්ම ඔය දේවල් ගැන හිතන්න තරම් වයසක නෙමේනේ අපි ඉන්නේ.
අනික ඉතින් ඔයා ඔය දේවල් අහන්නේ ඇත්තටම සදාකාලික දේකට නෙමේනේ.

මොනවද සජිනි කියන්නේ?
මම අහන්නේ ඇත්තටම තමා…. මට ඔයාව හැමදාටම තමයි ඕනා…
හා කියන්නකෝ ළමයෝ..

මම හිතලා කියන්නම්….
එක පාර එහෙම උත්තරයක් දෙන්න බැහැනේ..
ජිවිතේ ගැන තීරණයක්නේ..
ඉතින් ටිකක් හිතලා කියන්නම්…
මොකද මම කැමති නෑ කාටවත් බොරුවට ලං වෙන්න. ආදරේ කරනවානම් ඒක ජිවිත කාලෙටම වෙන්න ඕනා.

ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *