සිහින කුමරා

ඒයි නැගිටිනවා නැගිටිනවා උදේ වෙලා….

ආ මම දැනගත්තා උදේම සද්දෙ ඇහෙනකොටම උඹ තමයි කියලා මොකද මේ අහල ගම් 7ක වත් නෑ නෙ උඹ වගේ ඝන්ඨාර පූජා කරපු එකියෙක් ….

අනෙ මේහ් පලයංකො ගිහින් වොශ් එකක් දාගෙන වරෙන්…

ඒ මගේ අපාය සහාය මිතුරිය මිස් ගොරබජොක් …??එහෙම කිවුවට එයාගෙ ස්වීට් නේම් එක ගෞරි..(කකුල් කලුයි මූණ සුදුයි ඒවා නෙවේ ඕන්)

උදේ පාන්දර ? කුකුලත් අතින් අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ මම ඊයේ කිවුවා මගේ පුටාර් එකේ රවුමක් යමු කියලා


ඉතිරිය කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *