ඒ ආදරේ…..

ඒ ආදරේ…..දිය ඇල්ලක් වගේ… හෙමින් හෙමින් ගඟක් වගේ ගලාගෙන ඇවිත් පිරිලා ඉතිරිලා යන්නම ජීවිතේට ඇද හැලුණා… ඒ ආදරේ මහ මුහුදක්

වැඩිපුර කියවන්න

තනි වෙච්ච හිත

තනි වෙච්ච හිත රහසෙ සොරාගත් දඟමල්ල මං දැක්ක හැම වේලෙ ආදරේ හංගගෙන දවසෙ වුණ රස කතා පොඩි එකෙක් මෙන් කියන

වැඩිපුර කියවන්න

කල්පයක් සේ හැඟෙයි

කළුවරට අත වනන තාරකා අද නිදිය කවුළු ඉම නොපෙනෙනා ඔබ බොහෝ ඈතකය සුළං රැල්ලක වැදී යන සුසුම් හරි දිගුය කල්පයක්

වැඩිපුර කියවන්න