අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – සත්වෙනි දිග හැරුම

ටිකදවසකට පස්සේ.. අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා – 7 කොටස (6කොටසටhttps://www.facebook.com/photo.phpfbid=10216053616121508&set=a.10215870136734638&type=3 ) මෙන්න ආරියරත්න…. කාලා බලන්න… කාලා බලලා අඩුපාඩුවක් එහෙම තියනවානම් කියන්නකො..

වැඩිපුර කියවන්න

සමාවක් නම් නැතේ…

සදෙව්.. ඔයාට බැරිද ඔය දේවල් ඔයාගේ ගෙදර අයට කියන්න. ඔයාලා ඔය හැසිරෙන විදිහට අපිට අපේ නැදෑයෝ ටිකට මුණ දෙන්නත් බැරි

වැඩිපුර කියවන්න

අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – හයවෙනි දිග හැරුම

එහෙම කරලා අපි කොහොමද ජිවත් වෙන්නේ අරවින්ද … ජිවත් වෙන්න නේද? ජිවත් වෙන්න විදිහක් කියන්නම් මම සේපාලි…. මේ මනුස්සයාව අදුනනවද

වැඩිපුර කියවන්න

අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – පස්වෙනි දිග හැරුම

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා පෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593 අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා5 කොටසපෙර කොටසට : https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215950896953593හෙලෝ. .. මම ඇවිත්… Posted by Devaka S

වැඩිපුර කියවන්න

අහම්බෙන් නුබ හමුවෙලා – සිව්වන දිග හැරුම

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා පෙර කොටසට https://www.facebook.com/1482379815/posts/10215910824271801/ අහ්හ් ඒ කියන්නේ සේපාලි බැඳලාද? හස්බන්ඩ් ඉන්නේ ගෙදරමද? අනේ නෑ අරවින්ද එහෙම දෙයක් නෙමේ.

වැඩිපුර කියවන්න