බැරිවෙලා හරි පෘථිවියටත් හඳවල් 12 ක් විතර තිබ්බා නම් ලංකාවෙ බලන්න තිබ්බ  ආතල්

1.ආච්චිලා මාසෙට දහ දොළොස් වතාවක් සිල් ගන්න යයි. 2.පෝය නිවාඩු දොළහක් විතර මාසෙට වැටෙන නිසා මාසෙන් භාගයක්ම රස්සාවට නොයා ගෙදර

වැඩිපුර කියවන්න

Kumbiyo [Chapter 02] කුඹියෝ…. දෙවන කොටස

යුගයේ ජනප්‍රියම කටකතාකරු ගෙන එන කූඹියෙකුටවත් වරදක් නැති වැරදිකාර ළඳකට පෙම් කරන්නට ගොස් කූඹි උගුලකට හසු වී පී ඇච් අයි

වැඩිපුර කියවන්න

Kumbiyo [Chapter 01] කුඹියෝ…. පළවන කොටස

යුගයේ ජනප්‍රියම කටකතාකරු ගෙන එන කූඹියෙකුටවත් වරදක් නැති වැරදිකාර ළඳකට පෙම් කරන්නට ගොස් කූඹි උගුලකට හසු වී පී ඇච් අයි

වැඩිපුර කියවන්න