ලාරා – දහය

❤ ලාරා ❤ දහය නොදන්න නම්බර් එකකින් ආපු කෝල් එක දිහාවත් මං නොබලා සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා දැම්මා. වැස්ස

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – නමය

❤ ලාරා ❤ නමය මගේ දෙතොල එයාගේ දෙතොලින් මුදවගන්න ගමන් ලාරා මගේ දිහා බැලුවා. මගේ මූණට අළුතින් ලේ ගලලා මාව

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – අට

❤ ලාරා ❤ අට ” මට බඩගිනි බබා “ පුංචි එකෙක් අම්මාට කියනවා වගේ මගේ කනට කොඳුරලා කියද්දි මොකක්දෝ හැඟීමකින්

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – හත

නොදන්න නම්බර් එකකින් එන කෝල් එක ෆෝන් එක රිං යන වාරයක් ගානේ අලිපත සයිස් එකෙන් ඒ නම්බ එක ෆොන් එකේ

වැඩිපුර කියවන්න

ලාරා – හය

පොලිසිය ළඟ ඉස්සරහ පාර ළඟ බයික් එක නවත්තල කකුලක් බයික් එකට තියන් අං දිහා බලාගෙන ඉන්න කෙනා දැකලා මං ගල්

වැඩිපුර කියවන්න