මා ඔබේ පුතු බව පවසන් ලොවට රහසින්

අම්මා බඩගිනි මට …බත් නැද්ද .. ආ ..පුතු ඇහැරුනා ද ..ම්ම් .. මේ ඉන්නේ පුතු ඇහැරලා ඉතින් … අපි ආච්චම්මගෙන්

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – පනස්වන කොටස (අවසන් කොටස)

“එපා නෙත්සර.. ආයෙත් මාව අවුල් කරන්න එපා.. ප්ලීස් දැන් යන්න ඔයා..” නෙත්සරගෙ ඇස්දෙක දිහාම බලාගෙන නඳුලි කිව්ව.. නඳුලි වැඩිපුරම ආදරේ

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස්නමවන කොටස

නඳුලි කඳුළු පිහදාගෙන නෙත්සරට ඇමතුමක් ගත්තා.. “හෙලෝ..” නෙත්සර කතාකරේ වෙනද වගේ ලෙන්ගතුකමකින් නෙමෙයි කියල නඳුලිට හිතුන.. “මට ඔයා එක්ක කතා

වැඩිපුර කියවන්න

නුඹ නොවේ අසමත් මමයි

 දෝණි අක්කේ ..දෝණි අක්කේ .. මොකද ළමයෝ කෑගහන්නේ ..අක්කා පාඩම් කරනවද කොහෙද .. ආ ..එහෙමද ලොකු අම්මේ .. මොකද නිමා

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස්අටවන කොටස

නඳුලි ඇදට වෙලා ඉකි ගගහා ඇඩුවෙ දැනුන දුක හෝදල දාන්න වගේ.. සාමාන්‍ය පෙළ කරන කාලෙ එක්තරා දවසක ඥාතියෙකුගේ නිවසකට ගිය

වැඩිපුර කියවන්න