අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා දුන්න සෙනෙහස තවම මතකයි.. යන්න කිව්වට යන්න බැහැ මට නුඹට දුන් පෙම පිවිතුරුයි…   දිනෙක මතු අපි

වැඩිපුර කියවන්න

හිතට තනිකම දැනෙන මොහොතක

හිතට තනිකම දැනෙන මොහොතක ලගින් හිටියේ උබම පමනයි නෙතට කදුලක් උනන දවසක සතුට මැවුවේ උබම විතරයි පිපෙන අරලිය මලක් දුටුවෙමි

වැඩිපුර කියවන්න

මගෙ වෙච්ච හැමදේම

මගෙ වෙච්ච හැමදේම හිමිකරන් හිටිය නුඹ පිටවෙද්දි නොකියාම දරන්නේ මම කෙලෙස.. නුඹ නැතිව හිනැහෙන්න නොදන්නා නිසා මම අඩගසා වැලඳ ගමි

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රිය සබඳ මේ අසන්

ප්‍රිය සබඳ මේ අසන් දැනෙන සැනසුම හිතින් එක්ව අරන් නොගිහින් මගේ හිත ළඟ රැදුනදෙන්… ඉකිලන වැස්ස මේ විසල් නුඹේ හුස්ම

වැඩිපුර කියවන්න