අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -18 කොටස

ආවාටත් වඩා සැහැල්ලුවෙන් ළය පුරවාගෙන ආර් එහෙමම හමර් රථය පැදෙව්වේ නිවස වෙතටය.. හේතුවක් නැතුවම ඒ හිතට සතුටක් දැනෙද්දී ආර් කල්පනා

වැඩිපුර කියවන්න

අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -17 කොටස

සිද් ඇඳුම් උනා දමන්නට ලේස්ති වනවා කියා සිතෙද්දි ලැජ්ජාවක් දැනුනු නිසාම ආර් අහක බලා ගත්තේ අනවසරයෙන් කාමරයට පැමිනීම වරදක් යැයි

වැඩිපුර කියවන්න

අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -16 කොටස

හදවත පවා නොසන්සුන් වෙද්දී මොහොතක් හෝ පමා නොවීම නොකල යුතුයැයි සිතූ ආර් පරිස්සමින් ගහට ගොඩ විය. ඉතින් දැන් පෙරට තිවු

වැඩිපුර කියවන්න

අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -15 කොටස

ආර් දෙවරක් නොහිතාම කලබලෙන්ම ඇමතුමට සම්බන්ධ වූයේ සිද් ගැන යමක් අහන්නට බලාපොරොත්තුවෙනි.. “අයියා.. සිද් කොල්ලෙක් බන්..” සවිදු ගත් කටටම එහෙම

වැඩිපුර කියවන්න

අහිමියිද නුඹේ ආදරේ -14 කොටස

වරින්වර අවී හා සවිදු සිද් දෙස බලද්දි සිද් ආහාර නොගෙන දෙදෙනා දෙසම මාරුවෙන් මාරුවට බැලුවේ දෙදෙනාගේම බැල්ම ඒ තරම් හොඳ

වැඩිපුර කියවන්න