බිඳුණු සිහින – පනස්වන කොටස (අවසන් කොටස)

“එපා නෙත්සර.. ආයෙත් මාව අවුල් කරන්න එපා.. ප්ලීස් දැන් යන්න ඔයා..” නෙත්සරගෙ ඇස්දෙක දිහාම බලාගෙන නඳුලි කිව්ව.. නඳුලි වැඩිපුරම ආදරේ

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස්නමවන කොටස

නඳුලි කඳුළු පිහදාගෙන නෙත්සරට ඇමතුමක් ගත්තා.. “හෙලෝ..” නෙත්සර කතාකරේ වෙනද වගේ ලෙන්ගතුකමකින් නෙමෙයි කියල නඳුලිට හිතුන.. “මට ඔයා එක්ක කතා

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස්අටවන කොටස

නඳුලි ඇදට වෙලා ඉකි ගගහා ඇඩුවෙ දැනුන දුක හෝදල දාන්න වගේ.. සාමාන්‍ය පෙළ කරන කාලෙ එක්තරා දවසක ඥාතියෙකුගේ නිවසකට ගිය

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස්හත්වන කොටස

නෙත්සරගෙන් සමුඅරන් නඳුලි ගෙදර යනකොට සංදීප ඇවිත් හිටිය.. නඳුලි තීරණය කරා සංදීප එක්කත් ජීවිතේ ගැන කතා කරන්න ඕන කියල.. “සුදු

වැඩිපුර කියවන්න

බිඳුණු සිහින – හතලිස් හයවන කොටස

මට ඔයාව මීට් වෙන්න ඕන..” නඳුලි එහෙම පණිවිඩයක් නෙත්සරට යවල ඒකට පිළිතුරු එනකන් බලන් හිටියෙ.. නඳුලිට ඕන කරා මේ හැමදේම

වැඩිපුර කියවන්න