ඉන්නම් නුඹ නමින් සැමදා -විසි හයවෙනි කොටස

” මං හිටියේ ගොඩක් සතුටින්. ලොකූ විරාජ්ට අකමැතියි කියන්නේ කීයටවත් මේ කසාදේ වෙන්නෑ. මං ඉරිදා වෙනකන් නොඉවසිල්ලෙන් බලන් හිටියා….. ”

වැඩිපුර කියවන්න

ඉන්නම් නුඹ නමින් සැමදා -විසිපස්වෙනි කොටස

” මං අම්මලාවත් එක්කගෙන ගෙදර ආවා….  ” විරාජ් පුතේ…. කොහොමද ඉතිං ….. ” හොඳයි නැන්දේ …. ” යමුකො ගෙට….  ”

වැඩිපුර කියවන්න

ඉන්නම් නුඹ නමින් සැමදා -විසිහතරවෙනි කොටස

(update එකෙන් ඊයේ පොස්ට් ආපහු දාන්න වෙන නිසා ඊයේ කියවලා ඇති සමහර විට එකට සමාව අපහු දාන්න වෙනවට )  දිල්මියෝ

වැඩිපුර කියවන්න

ඉන්නම් නුඹ නමින් සැමදා -විසිතුන්වන කොටස

 මිතුන්ට කතා කරන්න පොටක් පෑදිම සම්බන්දව මා හට තිබුනු සතුට හරියට බැලුන් එකකට කට්ටකින් ඇනලා ගන්න සතුට වගේ. ” එදා

වැඩිපුර කියවන්න

ඉන්නම් නුඹ නමින් සැමදා – විසි දෙවන කොටස

” එදා රෑ අපි ඔක්කොමලා එකට කෑම මේසේ ඉදගෙන කෑවා…. එදා මං මිතුන්ට මූණ නොදි ඉක්මනට නින්දට ගියා…. ” පස්සේ

වැඩිපුර කියවන්න