ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 29

ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 29 මගේ හිතේ සුරාජ් ගැන තිබුන ගෞරවය කවදාවත් නැති වෙන එකක් නෑ. බීපූ ගෑනියෙක් පිරිමියෙක් ලග

වැඩිපුර කියවන්න

ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 28

කල්පනාවෙන් මිදුනේ මගේ උරහිස් සිනිඳු අතකින් මසාජ් කරන්න පටන් ගත් නිසාය . වහා පිටුපසට හැරුනෙමි. අවුරුදු හතලිහක පනහක විතර මිනිහෙක්

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -27

එරංග වෙනුවෙන් බලන් උන්නු හදවත ටිකින් ටික වෙනස් වෙන්න පටන්ගත්තේ දික්කසාදය ඉල්ලලා එරංග නඩු දැම්මට පස්සේ. මං ඇඩුවා, ඇති තරම්

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -26

” දැන් ඉතින් මේ පැටියත් කර ගහගෙන කොහොමද ජීවත් වෙන්න හිතන් ඉන්නේ “ ” මිනිස්සු අපට පස්ස පැත්තෙනුත් හිනා වෙනවා

වැඩිපුර කියවන්න

ජිවිතේ අතරමග දවසක් -25

” අම්මෛ , ඔනා මත අදෙයිද ??? “ ” අනේ ඇයි රත්තරං , ඔයා මගේ පන නේ. මගෙ සුදු මැනික

වැඩිපුර කියවන්න