මායාවී – විසි හයවන කොටස

” අසිනි සහ අස්විද රණ්ඩු කර නින්දට යනවිට බොහෝ රෑ බෝ වී තිබුනා… තවත් දවසක් උදා වෙද්දි මායා උදෑසනම කලබල

වැඩිපුර කියවන්න

මායාවී – විසි පස් වෙනි කොටස

” ඒයි මැඩම් …. අහකට අහකට…. මට නිදිමතයි. ඔයා මෙතන හීන බලනවද… කියන්න දුකයි. ඒත් ඇත්තටම ඇත්ත තත්වේ පහන් ආයේමත්

වැඩිපුර කියවන්න

මායාවී – විසි හතර වෙනි කොටස

 අස්විද, අසිනි සහ මායා නිවසට පැමිණියා …. ඔව්න් රාත්‍රි ආහාරය රැගෙන නින්දට යෑමට සැරසුනා…. ” අද නම් අර පිස්සි ටිකක්

වැඩිපුර කියවන්න

මායාවී – විසි තුන් වෙනි කොටස

” දිලුම් සහ ඔහුගේ සහචරයන්  පසු නොබලා දිව්වා…. දිලුම් සිය වාහනයෙන් නිවසට පැමිණියා … ” ඩැඩී…. ඩැ…ඩැ…ඩැඩී…. ” මොකද පුතේ

වැඩිපුර කියවන්න

මායාවී – විසි දෙවෙනි කොටස

” ක්ෂණිකව පාලූ නිවසේ දොර ජනෙල් වැසුනා….. හදිසියේ කඩා පාත් වූ අනෝරා වැස්ස මෙන්ම අහස දෙදරවන අකුණු හමුවේ මුලු පරිසරයම

වැඩිපුර කියවන්න