නොමියෙන හසරැල්…. හතලිස්වෙනි කොටස (අවසාන කොටස )

” මං ඉක්මනින්ම රූම් නම්බර් 25 ට ගියා. ඒ යද්දී නිශූ මැශින් ගොඩක් එක්ක හිටියේ. නිශූගේ ලෙඩින් ඉන්න තාත්තා ,

වැඩිපුර කියවන්න

නොමියෙන හසරැල්…. තිස් නවවෙනි කොටස

” ඩොක්ටර් කියපු දේ අහලා මං බිත්තියට හේත්තු උනේ නිශූ මේ තරම් දෙයක් හැංගුවේ ඇයි කියලා හිතාගන්න බැරුව. ” මේ

වැඩිපුර කියවන්න

නොමියෙන හසරැල්…. තිස් අටවෙනි කොටස

” ඩොක්ටර් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද …. ” නෑ නෑ මුකුත් නෑ… ” රවිදු …. ඒ ගෑනු කෙනාට කොන්දේ අමාරුවක් හැදිලා….

වැඩිපුර කියවන්න

නොමියෙන හසරැල්…. තිස් හත්වෙනි කොටස

” ඩොක්ටර් චමී…. ඔයා…. ” මං අනාරාධිතව නම් තමා ආවේ… කමක් නැද්ද …. ” අනේ ඒකට මොකක් වෙනවද ඩොක්ටර් ….

වැඩිපුර කියවන්න

නොමියෙන හසරැල්…. තිස් හයවෙනි කොටස

” නිශා ….. එන්න ඇතුලට…. ” ,gm. උදේ පාන්දර ඇඩුවා නේද….. ” නෑ… මං ඇඩුවේ නෑ. මං නිශූගේ ෆොටෝ එක

වැඩිපුර කියවන්න