පරිසියා – අටවන කොටස

කොටියා සමග සටන් කිරීමට පරිසියාගේ සහෝදරයාට දැඩි වෙහෙසක් ගැනීමට සිදුවිය. එහෙත් සුළු මොහොතකින් තමාගේ අනතුරු ඇඟවීමේ නලාවේ ශබ්දය ඇසි එතනට

වැඩිපුර කියවන්න

පරිසියා – හත්වන කොටස

පරිසියා තමාට විවේක ඇති අවස්ථාවල අසල කදු ගැටයේ මුදුනේ ඇති හිරු දෙවොල වෙත යාම පුරුද්දක් ලෙස කරගෙන ගියාය. ගමෙන් තරමක්

වැඩිපුර කියවන්න

පරිසියා – හයවන කොටස

ඇය දුටුවේ සෙබළුන් දෙදෙනක් විසින් අල්ලාගෙන පැමිණෙන මාන්කෝ නායක කුඩාරම අසල ඇති මැස්සක හාන්සිකරවන ආකාරයයි. ඒවගේම තම පියා සහ නායකතුමා

වැඩිපුර කියවන්න

පරිසියා – පස්වන කොටස

එදින රාත්‍රියේ බොහෝ වෙලා සොයා බැලීම් කලත් මිවොක් ඇතුළු කණ්ඩායමට මාන්කෝ සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. එමනිසා අවසානයේ ඔහුව සෙවීමේ කාර්යය

වැඩිපුර කියවන්න

පරිසියා – හතරවන කොටස

ඉර බැස යාමට හෝරාවකට වඩා නැත. දඩයම් සඳහා සැන්දෑවේ පිටත්වන ලද මාන්කෝ තවම පැමිණ නැත. වෙනදා මෙතරම් වෙලාවක් නොගන්නා නිසා

වැඩිපුර කියවන්න