ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 28 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-28 කොටස “ පොත් තෝර තෝර ඉදිය වුනත් හිත තිබුනෙ නිරංග සර් ලග.එයා කොයි වෙලේ හරි කතාකරාවි කියන බලාපොරොත්තු

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 27 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-27 කොටස “ශැල් අයි කම් ටු ද ලයිබ්‍රරි ටුඩේ?” “සුවර් .බට් වයි?” “අයි හෑව් ටු මීට් අ වෙරි ස්පෙශල්

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 26 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-26 කොටස නිරංග සර්ගෙයි මගෙයි අතර ගොඩක් දේවල් සම්බන්දව තිබුනෙ සෑහෙන සමාන අදහස්. සංගීතය,සමාජය,දේශපාලනය,ටෙලිනාට්‍ය ,චිත්‍රපටි වගේ ගොඩක් ඒව ගැන

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 25 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-25 කොටස “පිනි බිංදු ඉහිරෙන ලන්ද මුදුනට හොරෙන් ඉර එන්න ආයෙම එන්න ආයෙම හෙමින් හිත කීරි ගැහෙනා හීන කන්දට

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 24 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-24 කොටස “කීයටද දැන් සර් අද ගෙදර එන්නෙ?” “මන් ආව අනේ.උදේම ආව.” “ආහ් ඒක හොදයි.ඉතින් මොකද අම්මල තාත්තල කියන්නෙ?

වැඩිපුර කියවන්න