සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු හතර වෙනි කොටස (අවසන් කොටස)

මං ඒ කල්පනාවෙන් ඉද්දිම ස්කූල් එක ඇරියා…. ” දෝණි …. දෝණි එලියට එනවා මං බලාගෙන. චතූලා මාව දැක්කේ නැති උනත්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු තුන්වන කොටස

මං අශේන් එක්ක කාර් එකේ යද්දි, අශේන් මිලීට කෝල් කරා… ස්පීකර් ඔන් කරේ මටත් කියන දේවල් ඇහෙන්න ඕනි නිසා… ”

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු දෙවෙනි කොටස

ම…මගේ දෝ..දෝණි .. ජීවත් වෙනවා… ” මං අශේන්ගෙන් ලියුම උදුරගත්තා.. ” නිම්නා…. මේ දේවල් මගේ දූ දැනගන්නකොට මං ඉදීද, නැද්ද

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු එක් වෙනි කොටස

අම්මා…. මගේ අම්මා මාව දාලා ගිහින් … මාව තනිකරලා… ඇයි දෙයියනේ ඔයාට තවත් මදිද…. මගේ තාත්තා , ඊලගට මිලි, මගේ

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු වෙනි කොටස

ok children …. now you can go…. please do the home work.i’ll check tomorrow … good bye children. ” ok

වැඩිපුර කියවන්න