සත්තමයි නුබ මගේ – විසි එක්වෙනි දිග හැරුම

පුතා……. අන්න තාත්තා කතා කරනවා…. ඇයි තාත්තා…. වාඩි වෙනවකො… මෙතනින්…. කෝ අක්කාටත් එන්න කියන්න.. අක්කා මෙන්න තාත්තා ඔයාටත් කතා කරනවා…

වැඩිපුර කියවන්න

සත්තමයි නුබ මගේ – විසි වෙනි දිග හැරුම

දැන් වැඩේ 95%ක් ඉවරයි.. තියෙන්නේ අහන්න විතරයි. අනේ……….. උබ ඔය ඇත්තමද කියන්නේ අශාන්… මොකටද බන් උබට බොරු කියන්නේ.. හෙට අපි

වැඩිපුර කියවන්න

සත්තමයි නුබ මගේ – දහ නවවෙනි දිග හැරුම

රෝමා………… ඔව් අශාන්…. උබට කියන්න දෙයක් තියනවා… මොකක්ද බන්…… මම ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ අරු කියපු විදිහට චමත්කා අරුගේ යාලුවා එක්ක

වැඩිපුර කියවන්න

සත්තමයි නුබ මගේ – දහ අටවෙනි දිග හැරුම

මොකක්ද නිර්මානි ඒ කතාව.  ඉතින් ඔයා අහලා බලන්නේ නැතිව ඉන්නද කල්පකරන්නේ… කියන්න නිරමානි… පුළුවන් උදව්වක් නම් මම කරන්නම්… ඔය ඇත්තමද

වැඩිපුර කියවන්න

සත්තමයි නුබ මගේ – දා හත්වෙනි කොටස

ආහ් එහෙමද අශාන්…. ඉතින් එක නෙමේ කිවේ නැහැනේ ඔයා කොහොමද චමත්කාව දන්නේ කියලා ඇයි ඇයි මේ බයවෙලා.. මොකද රෝමා ට

වැඩිපුර කියවන්න