සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 39 කොටස

ලොක්කි …. ඇ ඇ ඇයි අම්මා …. මෙහෙ වරෙන් ගෙට … සේපාලී…අද උඹ ඉවරයි …මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ ඉතිං … කි

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 38 කොටස

සත්සර තව තවත් සේපාලි ලගට ලන් වෙනකොට ඇත්තටම කෙල්ල කිටි කිටි ගාලා වෙව්ලනවා ඒ මදිවට ඇස් දෙකත් තද කරලා පියාගෙන…සත්සර

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 37 කොටස

මාස්ටර්ගේ වචන මට ලොකු හයියක් වුනත් මාස්ටර් ඉස්සරහට එද්දි හිතට දැනෙන්නෙ නම් වරදකාරී හැගීමක් ඇයි දෙයියනේ ඉතිං මාස්ටර්ගේ එකම පුතා

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 36 කොටස

එදා අයිස්ක්‍රීම් කාලා ආපහු අපි දෙන්නවත් මගින් දාලා සත්සර අයියා යන්න ගියා… සේපා … ම්ම්ම්…. අහපන්කො උඹ නම් මාර ලකී

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින සිත්තම් (තනුව අහිමි පෙම් කවිය ) 35 කොටස

විභාගෙ ගැන හිතේ තිබුණු විශ්වාසයට තවත් ශක්තියක් වුනා මහත්තයා ආව එක..සතුටින් ලියන්න පුළුවන් දැන්. අම්මෝ මල් මල් හිනාව කෙල්ලගෙ.. කෝ

වැඩිපුර කියවන්න