තීර් – 16. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### තීර්ගේ කා එක කන්ටේනර් රථයක නොගැටී බේරුනේ අනූනමයෙනි… තීර් කා එක වෙන අතකට

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 15. කොටස

ජයග්‍රහකයින් 1.Sudu Nona 2.Supuni kawishka (රිචාර්ජ් කාඩ්පත් අවශ්‍ය ජාලය අපිට මැසේජ් එකක් යොමුකරන්න) නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ####################

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – දහහතර වෙනි කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### නිවස ඉදිරිපිට නතර වූ කා එකෙන් බැස ගත් තීර් කඩිමුඩියේ නිවසට ඇතුල් වී

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – දහතුන් වෙනි කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “ඒත් මං කොහොමද එහෙම කරන්නේ….සර් මට දෙවියෙක් වගේ….මගෙ ජීවිතය අර මැරයන්ගෙන් බේර ගත්තා

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – දොලොස්වෙනි කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 #################### “ඇයි සර්….” මං හොරෙන් ඔහු දෙස බැලුවෙමි….කොතරම් ඔහු නපුරුකම්කරත් ඒ මුහුණේ දිහා පැය

වැඩිපුර කියවන්න